Brottsofferjouren söker valberedning

Organisation: 
  • Brottsofferjouren, Uppsala Län
Plats: 
  • Uppsala
  • Uppsala
Ändamål: 
Ekonomisk/social utsatthet
Kris- och samhällsberedskap
Mänskliga rättigheter

Brottsofferjouren Uppsala Län söker efter person/personer till uppdraget som valberedning.

Vill du hjälpa Brottsofferjouren hitta engagerade och kunniga styrelseledamöter och revisorer som kan göra jourens arbete starkare?

Du som är intresserad kan bo eller verka i någon av de kommuner som jouren arbetar i: Uppsala, Knivsta, Håbo, Tierp, Östhammar, Älvkarleby eller Heby.

Brottsofferjouren är en ideell förening som stöttar brottsdrabbade, vittnen och anhöriga oavsett ålder, kön eller typ av brott de drabbats utav.

Valberedningen är en förenings viktigaste resurs och ditt arbete skulle leda till att föreningen kan växa och utvecklas i och med att nya kunniga och erfarna personer skulle engagera sig i jourens arbete.

Du ska ansvara för att inför nästa årsmöte 2019 lämna förslag till hur styrelsen ska se ut under verksamhetsåret 2019. Det innebär att du nu under 2018 ska söka efter nya ledamöter till jourens styrelse. Du kommer även tillfråga de redan sittande ledamöterna om de vill sitta kvar i styrelsen.

Uppraget är flexibelt och du kan själv välja när du genomför uppdraget.

När och var ska uppdraget genomföras: 
Uppdraget genomförs på distans och pågår fram till februari 2019. Uppdraget är flexibelt och du väljer själv när du genomför uppdraget.
Specifika önskemål eller information: 
Uppdraget kräver ingen speciell utbildning eller erfarenhet, men det underlättar om du har ett brett nätverk, inte är rädd att ta egna initiativ eller för att ta nya kontakter.
Minimiåtagande: 
Att inför årsmötet 2019 lämna ett förslag på hur styrelsen ska se ut under kommande verksamhetsår. Detta innebär förarbete som innefattar att etablera kontakt med nuvarande ledamöter och söka efter nya ledamöter genom befintliga och nya nätverk.
Adress: 
Storgatan 16 C
753 31 Uppsala
Anmäl intresse
Övriga uppgifter

Uppgifterna är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.

Klicka för att se fler uppdrag per kategori: