Child of Zambia

Child of Zambias logotyp

Föreningen Child of Zambia bildades för att stödja lokala föreningar i Zambia i deras strävan att ge utsatta barn möjlighet att utbilda sig och förse barnen och deras familjer med mat och på sikt bryta fattigdom förorsakad av brist på utbildning.
Det finns många barn i Zambia som har förlorat sina föräldrar som ett resultat av HIV/AIDS epidemin. Barnen lämnas ofta i vård av sina åldrande släktingar. Vårdnadshavarna är ofta fattiga, utsatta och, inte sällan, för gamla att arbeta och har därmed ingen möjlighet att försörja sig själva eller barnen.
Det finns små ideella organisationer i Zambia som verkar för att hjälpa utsatta barn genom att erbjuda omvårdnad och utbildning. För att förbättra barnens möjligheter behöver man ta ett holistiskt grepp där man inte bara fokuserar på barnens behov men även ser till att vårdnadshavarna har mat för dagen så att de kan ge barnen en trygg hemmiljö. Barnen behöver god kost och trygghet för att kunna ta tillvara de möjligheter som erbjuds.

Just nu finns inga aktuella uppdrag

Sök bland alla uppdrag