Ersta Diakoni

I ett av de äldsta husen på Erstaklippan hittar du Ersta museum som berättar om Ersta diakonis långa och fascinerande historia.

Organisation: 
Ersta Diakoni
Plats: 
Stockholm

På Ersta Diakoni har vi olika verksamheter för demenssjuka. Café Minnesvärt är en mötesplats för alla som har eller berörs av Alzheimers sjukdom eller annan kognitiv svikt. Här önskar vi bryta social isolering och bidra till ökad kunskap. Café Minnesvärt äger rum sista torsdagen i månaden kl.

Organisation: 
Ersta Diakoni
Plats: 
Stockholm

Har du en musikalisk gåva som du vill dela med dig av?

Organisation: 
Ersta Diakoni
Plats: 
Stockholm

Ersta Diakoni har tillverkat nattvardsoblater sedan år 1909 och är idag landets största tillverkare. Under hantverksmässiga former tillverkar anställda och volontärer mellan tre till fyra miljoner oblater per år.

Organisation: 
Ersta Diakoni
Plats: 
Stockholm