Gruppansvarig på Mänskliga Rättighetsdagarna

Organisation: 
  • Föreningen Ordfront
Plats: 
  • Stockholm
  • Stockholm
Ändamål: 
Internationellt arbete i Sverige
Mänskliga rättigheter
Upplysning och folkbildning

Vill du vara volontär under Mänskliga Rättighetsdagarna 2018? För att kunna genomföra Mänskliga Rättighetsdagarna behöver vi många engagerade och duktiga volontärer som under dessa dagar kan assistera oss arrangörer med allt ifrån att bemanna informationsdiskar och registrering, ledsaga talare och artister, presentera seminarier och hjälpa till med att ge besökarna en bra upplevelse.

Gruppansvarig
Ansvarar för en volontärgrupp både inför och under arrangemang, Lägger även schema för volontärerna i den valda gruppen, med stöd av volontärsamordnaren från MR-dagarna. Uppge vilken grupp du vill vara ansvarig för i din ansökan.

  • Rumsvolontär – Ansvarar för seminariesal och se till att allt fungerar i salen. Är länk mellan arrangör och kansliet och tekniker etc. Släpper in och ut besökare/deltagare i konferensrum, se till så att power point fungerar, ge talargåva till talare efter genomfört seminarium, se till så att besökare, som är i behov av hörselslingor, vet var dessa finns samt vilka stolar i lokalen som tar upp ljudet bäst. Agera tidshållare så att tidschemat hålls.
  • Miniseminarievärd – Ansvarar för miniseminariescen och avande/påande. Om miniseminariearrangören vill - presentera seminariet på scen. Annars finnas till för att kunna hjälpa till med power point presentation/film på tv-skärm, hålla koll på tiden – tidschemat på miniseminariescenerna är tight och det är bara 5 minuters paus mellan varje presentation.
  • Registrering – Hjälper besökare med biljetter, svarar på frågor om lokaler och program. Här kommer det att vara mest att göra under torsdag morgon och förmiddag när konferensen drar igång. Här behöver volontärerna vara effektiva och noggranna med att registrera besökare och deltagare och dela ut namnbrickor och band.
  • Informationsvärd – Informationsvärdarna ska kunna guida besökarna i lokalen, kunna svara på kring program och schema (och eventuella schemaändringar), svara frågor som till exempel vart tillgängliga toaletter finns, kunna hjälpa till att informera om/boka transport till närliggande hotell. Vid informationsdisken kan besökarna hämta ut eventuella schemaändringar, programtidning, programmet skrivet på andra språk.
  • Utställarvolontär – Stöttar MR-dagarnas kanslis utställaransvarige och hjälper till vid aktiviteterna på torget. Hjälper till vid in- och utflytt av montrar.
  • Guide/Värd – Hjälper besökare att hitta rätt i huset men stöttar även talare att hitta rätt.
  • Pressvolontär – Stöttar vår kommunikatör med ackreditering, uppdateringar på sociala medier, nyhetsbevakning och referat.

Årets tema - Rätten till ett liv fritt från våld
Under Mänskliga Rättighetsdagarna 15-17 november 2018 kan många olika aspekter av våld som en rättighetskränkning att lyftas. Programmet vill öppna för diskussioner om våldets konsekvenser för den enskilde och för samhället i stort. Samt ge ett mer framåtblickande och lösningsorienterat program med fokus på metoder och positiva exempel på hur våld i alla dess former kan motverkas och förebyggas.

Som volontär får du en unik chans att träffa engagerade debattörer och rättighetsaktivister samt en insyn i hur Nordens största konferens för mänskliga rättigheter fungerar bakom kulisserna. Du får även möjligheten att se ett seminarium per dag, lunch under dagarna samt ett intyg på att du har volontärarbetat för oss. Du får också en utbildning som innefattar kunskap om evenemanget, lokalkännedom, evenemangsteknik, evenemangssäkerhet och hur evenemang, normkritik och hur en arrangerar möten och konferenser så att alla ska kunna delta och medverka. Som volontär bör du vara tillgänglig för att hjälpa till under minst två av konferensdagarna. Du förväntas också delta vid förmöten och volontärutbildningen och ta del av information som vi skickar ut om evenemanget och uppdraget.

Vad är Mänskliga Rättighetsdagarna?
Mänskliga Rättighetsdagarna är sedan mer än 15 år Nordens främsta och mest omfattande arena för mänskliga rättigheter. Vår vision är att mänskliga rättigheter ska genomsyra samhället. Men då måste mänskliga rättigheter få spela en mer central roll i politik och undervisning. Under tre dagar träffas förtroendevalda, aktiva och tjänstepersoner i ideella organisationer; politiker och tjänstepersoner i stat, kommun och landsting; lärare, forskare och studerande på universitet och skolor för att lära av varandra, för kompetensutveckling och diskussioner. Mänskliga Rättighetsdagarna lockar varje år 3000-5000 deltagare.

Vi som står bakom Mänskliga Rättighetsdagarna är Bris, DemokratiAkademin, Diakonia, Fonden för mänskliga rättigheter, Friends, Föreningen Ordfront, Göteborgs universitet, Ibn Rushd studieförbund, Raoul Wallenberg Institutet, Sensus studieförbund och Svenska kyrkan.

Läs mer om Mänskliga Rättighetsdagarna på www.mrdagarna.se

När och var ska uppdraget genomföras: 
Uppdraget genomförs den 15-17 november 2018 på Stockholmsmässan I Stockholm. Du förväntas också delta vid utbildningstillfällen inför mötet och ta del av en del information om uppdraget.
Specifika önskemål eller information: 
Inga specifika erfarenheter eller utbilningar krävs, vi ser gärna en bredd av sökande med olika kompetenser och bakgrunder. Som volontär får du en utbildning som innefattar kunskap om evenemanget, lokalkännedom, evenemangsteknik, evenemangssäkerhet och hur evenemang görs tillgängliga för deltagare med funktionsvariationer. Som volontär bör du vara tillgänglig för att hjälpa till under minst två av konferensdagarna. Du förväntas också delta vid förmöten och volontärutbildningen och ta del av information som vi skickar ut om evenemanget och uppdraget. Om du har specialkunskaper som du tror kan vara bra vid ett stort evenemang får du dock gärna nämna dem i ansökan. Exempel på specialkunskaper är exempelvis att: du talar flera språk, inte minst teckenspråk är välkommet! Du är bra på enklare konferensteknik som mikrofoner och projektorer du är en duktig fotograf du är en god skribent du är en stjärna på bemötande och får nervösa talare och stressade besökare att känna sig välkomna och sedda.
Minimiåtagande: 
Du bör kunna arbeta alla tre dagar under evenemanget samt avsätta viss tid innan för schemaläggning och samordning av en volontärgrupp med stöd av volontärsamordnaren på Mänskliga Rättighetsdagarna.
Anmäl intresse
Övriga uppgifter

Uppgifterna är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.