Föreningen Värnet Malmö, FVM

Föreningen Värnet Malmö, FVMs logotyp

Vi är en förening med sociala verksamheter som bingo, allsång, filmkvällar, sy-, pyssel- och spelkvällar maskerad, utflykter, fester samt idrott som boccia, simning, dans, bowling, tennis, mattcurling m.m. för personer med funktionsnedsättning. Vi är en gammal intresseorganisation för personer med funktionsnedsättning och har mångårig erfarenhet av handikapparbete. Vi ger råd och service till alla som vänder sig till oss. Vi arbetar för ”ett samhälle för alla” och var med och bildade bl. a. det så populära Handikappbadet vid Hylliekroken i Malmö samt idrotts-samorganisationen HISO. Vi är såväl partipolitiskt som religiöst neutrala. För personer med funktionsnedsättning är idrott och motion ett livsvillkor. Därför har Föreningen Värnets idrottssektion gått in för att öka möjligheterna till fysisk träning, vare sig målet är att erövra mästerskap eller enbart skaffa sig en bättre kondition, för att klara vardagslivets fysiska, psykiska och sociala påfrestningar bättre än tidigare.