Höör

Vi söker fler handledare till Humanistisk konfirmation. Gemensamt för alla handledarna för humanistisk konfirmation är att de tycker att ungdomar är viktiga och bör bli lyssnade på. Den undre åldersgränsen för att få bli handledare är 18 år.

Organisation: 
Humanisterna
Plats: 
Höör