Uppsökande dialogtolk för asylsökande

Organisation: 
  • Hörselskadades Förening i Stockholm
Plats: 
  • Stockholm
  • Stockholm
Ändamål: 
Ekonomisk/social utsatthet
Integration och asylsökande
Social gemenskap

Har du intresse för inkludering och att skapa hörselsmarta möten mellan människor? Gillar du att skapa och planera aktiviteter?
Då kanske du skulle vilja bli en av fler uppsökande dialogtolkar. Som dialogtolk kommer du tillsammans med projektansvarig att söka upp asylsökande och bjuda in till social samvaro, fika/enklare matlagning i team där asylsökande får chans att knyta kontakter med etablerade i vardagen. Allt sker på lätt svenska med möjlighet till TSS (tecken som stöd) och tal- och skrivtolk för att stärka och stödja på ett hörselsmart sätt. I Sverige arbetar HRF Stockholm för integration, som vi tror sker genom möten mellan människor och ett ömsesidigt lärande. Här finns möjligheterna för dig som vill utveckla och utvecklas.

Din uppgift är att tillsammans med projektledare möta de asylsökande och skapa förtroende för Hörselskadades förening i Stockholm. Du känner dig bekväm att kommunicera både med en person, i grupp och i social media. Din uppgift är att ge god service, öppna upp för dialog och vara till nytta för våra målgrupper.

Vi planerar vårt arbete tillsammans med olika samarbetspartners och informerar om hörselfrågor och vägleder bland annat genom olika hörselsmarta tips:
Vi jobbar helst med mindre grupper för att skapa dialog och ge utrymme för tankar och reflektioner. Det innebär att målgruppens egna erfarenheter och behov utgör utgångspunkten och bestämmer inriktningen för vårt arbete.

När och var ska uppdraget genomföras: 
Uppdraget sker löpande och kommer att fortsätta tom sista december 2019. Platsen är främst i Örnsberg men kan också komma att ske på olika platser på stan.
Specifika önskemål eller information: 
Dina huvudsakliga uppgifter: • Uppsökande dialog med asylsökande och social tolkning • Vara med och delta i möten i olika sociala sammanhang exempelvis matlagning, träna lätt svenska, samhällsfrågor och hörselsmarta sätt att kommunicera • Att producera innehåll i sociala medier Dina egenskaper: • Du behärskar mycket god arabiska eller tigrinja, dari, fari, pashto • Du behärskar mycket god svenska i tal och skrift • Du har lätt för att knyta kontakter, bygga nätverk och du arbetar bra tillsammans med andra
Minimiåtagande: 
Minst en timme en ggr/vecka. Det kan vara både vardag el helg
Adress: 
Instrumentvägen 19
126 53 Hägersten
Anmäl intresse
Övriga uppgifter

Uppgifterna är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.