Move It - fritidsaktiviteter för nyanlända ungdomar

Organisation: 
  • Individuell Människohjälp/IM, Göteborg
Plats: 
  • Västra Götaland
  • Göteborg
Ändamål: 
Barn och ungdom​
Integration och asylsökande
Sport och hobby

Move It är en volontärgrupp som har som syfte att erbjuda nyanlända ungdomar en aktiv och meningsfull fritid genom att introducera dem till svenskt föreningsliv. Varje vecka provar volontärer och nyanlända ungdomar tillsammans på olika fritidsaktiviteter, oftast tillsammans med en idrotts- eller kulturförening. Vi testar på alla möjliga aktiviteter, allt från dans, fotboll, volleyboll, badminton till klättring, teaterbesök, musiklektioner, brottning etc. Ungdomarna får möjlighet att upptäcka ett nytt intresse, träna svenska, lära känna Göteborg som stad och delta i ett socialt sammanhang. Och framförallt har vi alla väldigt roligt tillsammans!

Volontärerna hjälps åt att planera och anordna aktiviteter, ta kontakt med föreningar, samt att informera om Move It på olika skolor och boenden. Som volontär i Move It kommer du få prova på en lång rad roliga fritidsaktiviteter samtidigt som du bidrar till en aktiv fritid för nyanlända ungdomar. Move It är en väldigt viktig verksamhet för målgruppen och som volontär i gruppen får du minst lika mycket energi tillbaka som du själv lägger ner!

När och var ska uppdraget genomföras: 
Vi eftersträvar att ha en aktivitet varje vecka. Aktiviteten kan infalla olika veckodagar men alltid på vardagar, på eftermiddagen eller kvällen, efter skoltid. Cirka var femte eller sjätte vecka har gruppen planeringsmöte.
Specifika önskemål eller information: 
IM erbjuder stöd i uppdraget genom lokalföreningen och anställda föreningsutvecklare i Göteborg. Någon gång per termin finns även möjligheten för relevant fortbildning på IM.
Minimiåtagande: 
Du ska kunna delta minst vid två aktiviteter per månad under minst en termin samt vid volontärgruppens planeringsmöten som anordnas var 5-6 vecka. Ju mer du deltar i gruppen och träffar ungdomarna ju roligare blir det! Innan du går med i Move It krävs det att du begär ut ett utdrag från polisens belastningsregister och lämnar in till IM, detta som en del i vårt arbete att kvalitetssäkra verksamheten då barn och unga är målgruppen.
Adress: 
Andra Långgatan 19
413 28 Göteborg
Anmäl intresse
Övriga uppgifter

Uppgifterna är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.