Bli läxhjälpare för ensamkommande ungdomar i Älvsjö!

Organisation: 
  • Individuell Människohjälp/IM, Stockholm
Plats: 
  • Stockholm
  • Stockholm
Ändamål: 
Barn och ungdom​
Integration och asylsökande
Social gemenskap

I Sverige arbetar IM, Individuell Människohjälp, för integration som vi tror sker genom möten och ömsesidigt lärande. I Älvsjö finns ett av Stockholms stads asylboenden för ensamkommande ungdomar som söker asyl i Sverige. Ungdomarna har önskat att få läxhjälp och de flesta studerar språkintroduktion-klass på gymnasiet.

För IM är läxhjälp en mötesplats. Du behöver inte kunna något särskilt för att vara läxhjälpare. Det är värdefullt att få träffa någon som frivilligt hjälper till, och att elever kan prata om sina skoluppgifter med dig som volontär utan att behöva känna att de bedöms eller betygsätts.

Detta förväntar vi oss av volontärerna:

  • Stöttar barn och ungdomar i deras läxläsning genom att lyssna och vägleda.
  • Är ett språkligt stöd genom att beskriva, förtydliga och diskutera skoluppgifter.
  • Uppmuntra till att på egen hand lösa uppgifter och till vidare studier.

Du får samtidigt chans till ett givande uppdrag som kan ge många nya erfarenheter och lärdomar.

Du kommer att få gå en utbildning där du får veta mer om IM och rollen som läxhjälpare. Den hålls på IM-kontoret, nära Medborgarplatsen.

När och var ska uppdraget genomföras: 
Varje onsdag 18:00-20:00 nära Älvsjö centrum.
Specifika önskemål eller information: 
Som volontär vill vi att du blir medlem i IM. Vi vill även att du kan vara aktiv i verksamheten under minst en termin. Att du kommunicerar och är aktiv och tillgänglig på mejl. Du behöver inte kunna perfekt svenska för att vara volontär. Som volontär behöver du visa ett begränsat registerutdrag från polisen.
Minimiåtagande: 
2 timmar i veckan
Adress: 
Västgötagränd 19
118 28 Stockholm
Anmäl intresse
Övriga uppgifter

Uppgifterna är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.

Klicka för att se fler uppdrag per kategori: