Skapa lånemodell för högskolestudier i Östafrika

Organisation: 
  • Insamlingsstiftelsen Help to Help
Plats: 
  • Stockholm
  • Stockholm
Ändamål: 
Ekonomisk/social utsatthet
Sysselsättning och arbete
Övrigt

Help to Help ger idag stipendier för unga i Östafrika som täcker deras skolavgift för högskolestudier. Vi har funderat på huruvida vi istället skulle kunna ge lån och därmed skapa en mer cirkulär modell där pengarna vi samlar in återinvesteras och att varje krona kan möjliggöra utbildning för flera personer genom vår modell. Men för att avgöra om detta är möjligt behöver vi räkna på olika scenarion vad gäller, risk, ev. ränta, återbetalningstid, återbetalningsgrad, etc.

Vi behöver helt enkelt sätta upp en finansiell modell för att kunna utvärdera om det är intressant att undersöka lånemodellen vidare, söka efter rätt partners och pilottesta. Kanske är det inte värt, kostnaderna kan vara för stora, men vi vill gärna undersöka saken.

När och var ska uppdraget genomföras: 
I Stockholm senast 15/2
Specifika önskemål eller information: 
Kunskaper inom Microsoft Excel. utbildning inom ekonomi, har gärna jobbat eller jobbar på bank eller liknande företag som räknar på liknande scenarios.
Minimiåtagande: 
1-2 heldagar
Anmäl intresse
Övriga uppgifter

Uppgifterna är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.