Katrineholm

Svenska Röda Korset söker dig som är engagerad i hållbarhetsfrågor. Som hållbarhetsambassadör på en av våra tio regioner verkar du själv eller i partnerskap med en annan frivillig hållbarhetsambassadör.

Organisation: 
Röda Korset
Plats: 
Katrineholm

Brottsofferjouren är en ideell organisation där vi arbetar för alla brottsutsattas rättigheter att få stöd genom att lyssna som medmänniska, ge hjälp i kontakter med myndighet, försäkringsbolag, polis och att bistå med skadeståndsansökningar till Brottsoffermyndigheten.

Plats: 
Katrineholm

Att arbeta ideellt som tjejjourare innebär att du ska stötta och stärka unga tjejer med varierande problematik (allt från kärleksbekymmer, frågor kring pubertet till självskadebeteende), främst via stödsamtal på chatt och mail.

Plats: 
Katrineholm

Att arbeta som jourare innebär att du ger stöd till kvinnor som utsattas för våld i nära relation och deras barn.

Plats: 
Katrineholm

Att vara scoutledare innebär att tillsammans i ett ledarteam med vuxna och äldre ungdomar planera och genomföra scoutaktiviteter för en grupp scouter (barn/ungdomar), en scoutavdelning, i en av våra åldersgrupper.

Plats: 
Katrineholm