Läkare i världen söker volontärer i Örebro

Organisation: 
  • Läkare i Världen
Plats: 
  • Örebro
  • Örebro
Ändamål: 
Ekonomisk/social utsatthet
Hälsa
Mänskliga rättigheter

Tycker du också att alla ska ha rätt till vård? Läkare i Världen söker nu volontärer för deltagande i FRISK-projektet (Fattigas Rätt i Svensk Kontext) där målgruppen är utsatta EU-medborgare. Det handlar främst om läkare och sjuksköterskor som kan närvara vid vår klinik på torsdagar 18:00-20:00, samt kan genomföra grupputbildningar och hälsosamtal med målgruppen. På kliniken ger vi vård till personer som saknar tillgång till subventionerad vård i Sverige.

Utöver medicinsk personal söker vi även samordningsvolontärer och administrativ hjälp.

När och var ska uppdraget genomföras: 
Kliniken är öppen torsdagar kl. 18-20. Grupputbildningar och hälsosamtal sker genom bokning och varierar därför i tid och plats.
Specifika önskemål eller information: 
Vi söker främst sjuksköterskor och läkare som kan ge vård och hålla hälsosamtal samt genomföra grupputbildningar.
Minimiåtagande: 
Vi skulle gärna se att du som volontär har möjlighet att engagera dig 1 gång per månad.
Anmäl intresse
Övriga uppgifter

Uppgifterna är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.