Majblomman i Karlskoga behöver dig!

Organisation: 
  • Majblomman Karlskoga
Plats: 
  • Örebro
  • Karlskoga
Ändamål: 
Barn och ungdom​
Ekonomisk/social utsatthet
Mänskliga rättigheter

Ett par veckor under våren säljer barn majblommor. Pengarna som kommer in går till barn i Karlskoga som lever i familjer där ekonomin inte tillåter sådant som simskola, sommaraktiviteter, födelsedagskalas, cykel, fotbollsskor. Vår lokalförening i Karlskoga består av en styrelse som hjälper till så att barn i skolklasser kan sälja blommor. Vi tar emot ansökningar om bidrag från familjer och delar ut bidrag. Som volontärer vill vi förändra barns villkor i Karlskoga. Vi vill att alla barn ska kunna dela gemenskapen med sina kamrater i skolan och på fritiden.

Exempel på saker att göra: besöka skolor och andra organisationer och berätta om Majblomman, lämna ut blommor till försäljning, sätta upp affischer, kontakta media, ta hand om sociala medier, ekonomi, styrelsearbete, bidragshantering, återkoppling till bidragssökande, kontakta företag som vill stödja barn i Karlskoga.

Besök gärna vår Facebooksida

När och var ska uppdraget genomföras: 
Uppdraget genomförs i Karlskoga. Uppdraget kan innebära kortare volontäruppdrag eller kontinuerligt engagemang i styrelse, enligt önskemål och överenskommelse.
Specifika önskemål eller information: 
Du vill engagera dig för barn i Karlskoga. Du får gärna ha erfarenhet från verksamheter där barn finns- som skola, elevhälsa, socialtjänst, fritids osv. men det är inget krav. Givetvis gör vi allt för att du ska känna dig välkommen i vår förening och kommer att ge dig en introduktion i hur Majblomman i Karlskoga fungerar, vad vi står för och vad vi vill. Vår tanke är att du ska kunna bidra på det sätt du har förutsättningar för och i så stor utsträckning du har möjlighet och vill.
Minimiåtagande: 
Det finns inget minimiåtagande. All hjälp vi kan få är viktig
Adress: 
Majblommeföreningen i Karlskoga, postbox 13
69121 Karlskoga
Anmäl intresse
Övriga uppgifter

Uppgifterna är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.