728 volontäruppdrag

Stockholms Makalösa Föräldrar söker nya styrelsemedlemmar

Makalösa Föräldrar, Stockholm

Var?Stockholm
När?Dag, Helg
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Barn och ungdom​, Ekonomisk/social utsatthet, Social gemenskap
Vad?Förtroende-/styrelseuppdrag

Vill du vara med och skapa gemenskap och motverka isolering? Stockholms Makalösa Föräldrar söker nya ledamöter!
Styrelsen består av fem ledamöter och tre suppleanter. Vi är ett glatt gäng som har roligt ihop och stöttar varandra. Stockholms Makalösa Föräldrar är en politiskt och religiöst oberoende förening som ordnar träffar och aktiviteter, samtalsgrupper, nätverk, utflykter och läger för ensamstående föräldrar och deras barn i Stockholmsområdet. Vi vill verka för att synliggöra och stärka gruppen ensamstående föräldrar och förbättra villkoren för dem och deras barn.

Tre styrelsemedlemmar slutar nu - och vi behöver fylla på med kompetens och engagemang!

Skicka din ansökan snarast. Valberedningen intervjuar löpande.

Specifika önskemål eller information: 
Du som söker bör vara strukturerad och stabil i dig själv och bra på att samarbeta i grupp. Du bör ha en empatisk och inkluderande människosyn, och vara villig att på ett varsamt och engagerat sätt möta människor som ibland har det tufft i sin livssituation.
Minimiåtagande: 
Mandatperiod ett eller två år.
När och var genomförs uppdraget: 
Vi träffas en gång i månaden under terminerna, då vi planerar, utvärderar och utvecklar föreningens verksamhet. Vi varvar mellan att ses en vardagskväll eller en helgförmiddag. Verksamheten och möten sker i Stockholm. Styrelseledamöterna håller också i många av föreningens aktiviteter. Det brukar bli någon aktivitet per månad för var och en.
Tillgänglighet
  • Allergihänsyn
  • Tillgänglig entré
  • Tillgänglig WC
Anmäl intresse

Anmäl intresse