Make a Change

Make a Changes logotyp

Make a Change är en ideell icke vinstdrivande förening som kämpar mot mobbning bland barn, unga och vuxna. ​Barn, unga och vuxna skall känna sig trygga och få vara som de vill vara. Vi vill skapa förståelse för att alla människor har lika stort värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och funktionsnedsättning.

Just nu finns inga aktuella uppdrag

Sök bland alla uppdrag