Mänskliga rättigheter

Som biträdande kassör kommer du att arbeta mycket nära föreningens kassör. Du stöttar kassören i uppgiften att se till att samtliga verksamheter sätter upp en budget och att föreningens ekonomiska riktlinjer följs. Tillsammans ska ni också sköta den löpande bokföringen i lokalföreningen.

Plats: 
Göteborg

Din roll som revisor är att vara medlemmarnas ombud och granska styrelsen arbete. Du ska läsa protokoll från styrelsemöten och granska de diskussioner som förts och de beslut som har fattats.

Plats: 
Göteborg

Att vara valberedare innebär framförallt ett demokratiuppdrag för att se till att medlemmarna har god möjlighet att välja de förtroendevalda som är mest lämpade att leda föreningen.

Plats: 
Göteborg

Din roll som ekonomisk revisor är att vara medlemmarnas ombud och granska att styrelsen hanterar föreningens ekonomi på ett riktigt sätt. Du ska fortlöpande kontrollera styrelsens ekonomiska rapporter, bokföring och verifikationer och hur dessa förhåller sig till budgeten.

Plats: 
Göteborg

Styrelsen har huvudansvar för organisationens verksamheter och du får därigenom en unik inblick i allt som Röda Korsets Ungdomsförbund gör för att bidra till ett mer medmänskligt samhälle i och runt Göteborg.

Plats: 
Göteborg

Vi söker en kommunikatör som kan hjälpa stiftelsen med dess kommunikation till privatpersoner, organisationer och företag.

Plats: 
Stockholm

Brinner du för integration? Vill du träffa människor från olika kulturer? Ersbodakyrkan har nyligen startat ett språkcafé som vi gör i samarbete med Vän i Umeå. Vi vill att det ska vara en mötesplats för människor. Vi fikar och samtalar, ofta med hjälp av samtalskort och sällskapsspel.

Plats: 
Umeå

Tror du på en mer medmänsklig värld? Där vi stöttar och backar varandra? Det är det vi i Vardagens Civilkurage kämpar för. Vi är en ideell organisation som utgår ifrån att med ickevåld och civilkurage kan vi skapa en bättre värld.

Plats: 
Uppsala

I uppdraget som stödperson inom Brottsofferjouren kommer du att ha kontakt med och ge stöd till brottsdrabbade, anhöriga och vittnen. Detta innebär att lyssna, ge stöd och information, hjälpa till i kontakten med myndigheter och försäkringsbolag och att följa med till rättegång och polisförhör.

Plats: 
Uppsala

ATIM kvinno- och ungdomsjour är en idéburen, partipolitiskt och religiöst obunden organisation. Vi arbetar med ett genusperspektiv och vår vision är ett jämställt samhälle fritt från våld. Just nu söker vi volontärer till vår ungdomsjoursverksamhet.

Plats: 
Malmö

Vill du ha en meningsfull fritid och göra skillnad som medmänniska? Bli stödperson hos oss på Brottsofferjouren i Västerort!

Plats: 
Ekerö

Vill du ha en meningsfull fritid och göra skillnad som medmänniska? Bli stödperson hos oss på Brottsofferjouren i Västerort!

Plats: 
Sundbyberg

Vill du ha en meningsfull fritid och göra skillnad som medmänniska? Bli stödperson hos oss på Brottsofferjouren i Västerort!

Plats: 
Solna

Vill du ha en meningsfull fritid och göra skillnad som medmänniska? Bli stödperson hos oss på Brottsofferjouren i Västerort!

Plats: 
Stockholm

Stödföreningen för Martaskolan behöver från och med januari 2018 en ny kassör. Vi är en ideell förening som verkar i Sverige för att samla in pengar och på andra sätt hjälpa till att driva Martaskolan i Uganda.

Plats: 
Stockholm

Helsingborgskretsen i Röda Korset bedriver ett projekt för att öka kunskap och dialog kring kroppslig integritet. Det vänder sig till asylsökande och nyanlända i samspel med det personer som är födda och uppväxta i Sverige.

Organisation: 
Röda Korset
Plats: 
Helsingborg

Vill du göra en insats för brottsdrabbade och själv få värdefull kunskap och erfarenhet?

Plats: 
Sollentuna

Vill du göra en insats för brottsdrabbade och själv få värdefull kunskap och erfarenhet?

Plats: 
Sollentuna

Vill du göra en insats för brottsdrabbade och själv få värdefull kunskap och erfarenhet?

Plats: 
Sollentuna