Utrikesfödda Föräldrar

Organisation: 
  • Medborgarskolan, Stockholm
Plats: 
  • Stockholm
  • Stockholm
Ändamål: 
Integration och asylsökande
Social gemenskap
Sysselsättning och arbete

Hej,

Vi behöver några volontärer som har lärar utbildning eller liknade utbildning som vill vara med och påverka. De ska bara vara med små grupperna ifall dem behöver ställa frågor eller förklaring.

Det är 5 träffar, 1 timme per träff.

Vi kommer att starta några studiecirklar för utrikesfödda föräldrar i slutet av april månad. Vi kommer att presentera skolsysstemet i Sverige för dem. Syftet med aktiviteten är att ge föräldrarna information om hur skolan i Sverige fungerar och vad är skolan roll även föräldrarnas roll i barnens lärande mm.

Aktiviteten ska börja med en föreläsning för cirka 30-50 personer. Sedan gruppen utdelas till små grupper för att ställa frågor och diskutera dem.

När och var ska uppdraget genomföras: 
Sista Torsdag i April
Specifika önskemål eller information: 
Volontärer som har lärarutbildning, är lärarstudenter alternativ pensionerade lärare
Minimiåtagande: 
2
Anmäl intresse
Övriga uppgifter

Uppgifterna är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.