Feminist, javisst - men sen då? - Malmö

Organisation: 
  • Medborgarskolan Syd
Plats: 
  • Skåne
  • Malmö
Ändamål: 
Mänskliga rättigheter
Politisk påverkan
Upplysning och folkbildning

Nu söker vi dig som vill leda en feministisk studiecirkel under våren - tveka inte att höra av dig!

100 år av aktivism – vi behövs fortfarande! En studiecirkel om att vara feminist och längtan att göra något – att bli aktivist? Att låta de feministiska frågorna ta plats i vardagen. Att hitta ett sätt att bli starka tillsammans. Att gå från tanke till handling.

När och var ska uppdraget genomföras: 
februari-mars (och eventuellt senare om intresse finns)
Specifika önskemål eller information: 
Du som söker bör ha ett feministiskt engagemang, ett intersektionellt perspektiv och vara en aktivist som vill entusiasmera flera.
Minimiåtagande: 
Studiecirkeln är minst fyra träffar á 2 timmar vardera.
Anmäl intresse
Här beskriver du för organisationen varför du söker uppdraget.
Berätta mer om dig själv för organisationen. Exempelvis tidigare erfarenhet, kunskap eller annat du tror kan vara viktigt för ditt ideella engagemang.
Övriga uppgifter

Uppgifterna är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.