Engagera dig för naturen i Staffanstorp

Organisation: 
  • Naturskyddsföreningen, Skåne
Plats: 
  • Skåne
  • Staffanstorp
Ändamål: 
Miljö och natur
Social gemenskap
Upplysning och folkbildning

Vi söker personer boende i Staffanstorps kommun som vill engagera sig lokalt och ideellt i miljö- och naturfrågor.

Det finns flera sätt att engagera sig och därmed flera olika uppdrag. Det är upp till var och en hur man engagerar sig, föreningens styrka är att den består av det som de aktiva medlemmarna vill att den ska bestå av. Vi söker personer som vill vara med och hålla i eller arrangera aktiviteter, att komma med önskemål på vad föreningen ska göra, att påverka kommunen så den blir bättre på naturvård och sådana som vill ta på sig längre uppdrag i form av styrelseuppdrag.

Något uppdrag kan utföras på egen hand, andra i grupp.

När och var ska uppdraget genomföras: 
Uppdragen är både av engångsnatur och mer varaktiga, beroende på typ av engagemang, med start i oktober.
Specifika önskemål eller information: 
Vi kommer att bjuda in till en träff för alla som är intresserade och utifrån det går vi vidare med olika uppdrag. Träffen kommer att hållas efter sommaren. Enda krav är att man är boende i Staffanstorps kommun.
Minimiåtagande: 
Minsta åtagande utgörs av punktinsats vid enstaka tillfälle.
Adress: 
Nils Bjelkegatan 4B
22220 Lund
Anmäl intresse
Övriga uppgifter

Uppgifterna är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.