Rädda Barnen, Regionkontoret Stockholm

Rädda Barnen söker volontärer till stödchatten Kärleken är fri som stöttar barn och unga upp till 25 år som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Som volontär bemannar du chatten i Rädda Barnens lokaler vardagskvällar. Du är aldrig ensam utan ni är alltid två volontärer per kväll.

Plats: 
Stockholm

Rädda Barnen söker dig som tillsammans med unga asylsökande i åldern 18 år och uppåt deltar i olika aktiviteter utefter deras egna behov och intressen. Det kan vara allt från gå på museum till att gå på idrottsaktiviteter.

Plats: 
Stockholm