Vill du göra internet till en säkrare plats för unga?

Organisation: 
  • RealStars, Ideell Förening
Plats: 
  • Västra Götaland
  • Göteborg
Ändamål: 
Ekonomisk/social utsatthet
Mänskliga rättigheter
Upplysning och folkbildning

Fair Sex, sex på lika villkor, ska gälla överallt och för alla, det är RealStars budskap. Internet är en fängslande plattform som demokratiserar underhållning och ger tillgång till smidig kommunikation. Dessvärre blir det också en arena för utvecklingen av ojämlika och skadliga sexuella situationer, så som trakasserier, övergrepp, prostitution, våld och trafficking – det vi kallar unfair sex. För att motverka detta intar nu Kim nätet, en agentprofil som är vår visselblåsare, en representant för RealStars och våra värderingar.

Vill du hjälpa oss att förebygga sexövergrepp? Vill du själv bli en Fair Sex-agent och vandra på nätet? Anmäl ditt intresse nedan.

När och var ska uppdraget genomföras: 
Du väljer själv när du vill göra uppdraget och på vilken plats.
Specifika önskemål eller information: 
Om du väljer att bli Fair-sex agent behöver du först gå en utbildning hos oss under ett tillfälle. Nästa utbildningstillfälle kommer att hållas i Stockholm den 11 oktober kl. 18.30.
Minimiåtagande: 
Du kan själv avgöra hur mycket tid du vill lägga ner.
Anmäl intresse
Övriga uppgifter

Uppgifterna är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.