RFSL, Stockholm

RFSL, Stockholms logotyp

RFSL Stockholm är Stockholms lokalförening inom RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter. 

RFSL Stockholms målgrupper är homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera personer samt deras anhöriga och vänner. Vi arbetar för ett samhälle som genomsyras av respekt för alla människors lika rättigheter och möjligheter, oavsett kön, sexuell identitet, könsidentitet eller könsuttryck, hiv-status, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsförmåga, ålder eller socioekonomisk bakgrund.

Just nu finns inga aktuella uppdrag

Sök bland alla uppdrag