Röda Korset, Beredskapskretsen, Stockholms län

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation, med uppdrag att förhindra och lindra mänskligt lidande var och när det förkommer, skydda liv och hälsa och säkerställa respekt för varje människas värde. Svenska Röda Korset har nu som mål att även bli Sveriges främsta krisorganisation.

Plats: 
Stockholm

Frivillighet för delaktighet, som ingår i Röda Korset Beredskapskretsen Stockholm, söker dig som är intresserad av att göra en insats för integrationen i Stockholm och som tycker om att jobba med människor.

Plats: 
Botkyrka

Frivillighet för delaktighet, som ingår i Röda Korset Beredskapskretsen Stockholm, söker dig som är intresserad av att göra en insats för integrationen i Stockholm och som tycker om att jobba med människor.

Plats: 
Botkyrka