Volontärer till integrationsarbete i Botkyrka sökes

Organisation: 
  • Röda Korset, Beredskapskretsen, Stockholms län
Plats: 
  • Stockholm
  • Botkyrka
Ändamål: 
Integration och asylsökande
Mänskliga rättigheter
Social gemenskap

Frivillighet för delaktighet, som ingår i Röda Korset Beredskapskretsen Stockholm, söker dig som är intresserad av att göra en insats för integrationen i Stockholm och som tycker om att jobba med människor.

Uppdragsbeskrivning
Det övergripande syftet är att med ideellt engagemang och föreningsverksamhet som arena förbättra förutsättningar för tredjelandsmedborgare att delta och påverka i lokalsamhället och därmed bidra till integration. Som ny i samhället saknar målgruppen ofta sådana sociala arenor och nätverk som kan underlätta delaktighet och integration. Detta syfte ämnar även att Svenska Röda Korset ska ta tillvara människors kunskaper, färdigheter, erfarenheter och personligheter. För att på så sätt vara en organisation som består av och utgår från de behov som människor i samhället upplever.

Uppgifter
Planering av kreativa och praktiska aktiviteter som bidrar till deltagande i samhället och kunskap om svenska samhället. Mötesplats med aktiviteter en gång i veckan, praktisk svenska, samhällsinformation, medmänskligt stöd, mentorsverksamhet och arbetslivskunskap.

När och var ska uppdraget genomföras: 
1 gång/vecka, för närvarande på tisdagkvällar i Botkyrka. Helgaktiviteter kan förekomma beroende på när man har möjlighet.
Specifika önskemål eller information: 
Har du social kompetens, gillar att skapa nya kontakter, delar Röda Korsets värderingar, en passion för människor och framförallt ett stort intresse för integrationsfrågor? Då är det just dig vi söker! Har du kunskap om flera språk är det också bra, men inget krav.
Minimiåtagande: 
Minimiåtagande: 2 ggr/månad (4-6 timmar i månaden i 6 månaders period).
Anmäl intresse
Övriga uppgifter

Uppgifterna är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.