Röda Korset, Malmökretsen

Röda Korsets Behandlingscenter för krigsskadade och torterade i Malmö driver sedan 2010 verksamheter för barn till föräldrar med migrationsrelaterad stress, alternativt diagnosen PTSD. Nu söker vi en frivillig till vår aktivitetsgrupp för asylsökande familjer.

Plats: 
Malmö

Röda Korsets Behandlingscenter för krigsskadade och torterade i Malmö driver sedan 2010 verksamheter för barn till föräldrar med migrationsrelaterad stress, alternativt diagnosen PTSD.

Plats: 
Malmö

Röda Korsets Behandlingscenter för krigsskadade och torterade driver stödverksamheter för barn som har föräldrar med migrationsrelaterad stress, alternativt diagnosen posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Vi söker nu frivilliga till vår barngruppsverksamhet Flyktfåglarna i Malmö inför VT -18.

Plats: 
Malmö

Det är kallt i Malmö och situationen för hemlösa är akut. För att bemöta den akuta situationen samarbetar Röda Korset med Kontrapunkt och Svenska Kyrkan som håller nattöppet i sina lokaler. För att möjliggöra nattöppet behövs nu volontärer.

Plats: 
Malmö

Vi söker dig som vill bli första hjälpare, frivilligledare eller administratör. Du medverkar tillsammans med Första hjälparna för att bedriva gruppens verksamhet.

Plats: 
Malmö

Som läxhjälpare hjälper du elever med läxor 2 timmar i veckan. Du hjälper barn, unga och vuxna med deras läxor. Verksamheten bedrivs på skolor, bibliotek och fritidsgårdar. Vi söker både läxhjälpare och frivilligledare på Lindängesbiblioteket.

Plats: 
Malmö

Just nu söker vi två frivilligledare till vår utbildningsgrupp. Utbildningsgruppen består av utbildare och administratörer som tillsammans leder och planerar våra interna Röda Korset-utbildningar.

Plats: 
Malmö

Du planerar och samordnar en verksamhet. Du rekryterar nya frivilliga vid behov och introducerar dem till verksamheten. Du är länken mellan verksamhetens frivilliga och styrelsen. Vill du bidra till förbättring för Malmös mest utsatta? Vill du utveckla en av våra verksamheter?

Plats: 
Malmö

Vi söker nu 2-3 stödpersoner som vill hitta på saker tillsammans med två bröder i 10-årsåldern för att bidra till en roligare fritid. Aktiviteterna bestäms i samråd med familjen och visst ekonomiskt bidrag finns att tillgå för att bekosta dem. Som frivillig engagerar du dig ideellt.

Plats: 
Eslöv

Flyktfåglarna är en barngrupp med behandlandekaraktär, där barn i åldrarna 7-12 år träffas under 14 veckor tillsammans med ca fyra frivilliga.

Plats: 
Kristianstad

Röda Korsets Behandlingscenter för krigsskadade och torterade i Malmö driver sedan 2010 verksamheter för barn till föräldrar med migrationsrelaterad stress, alternativt diagnosen PTSD.

Plats: 
Kristianstad

Röda Korsets Behandlingscenter för krigsskadade och torterade i Malmö driver sedan 2010 verksamheter för barn till föräldrar med migrationsrelaterad stress, alternativt diagnosen PTSD. Nu söker vi frivilliga till vår aktivitetsgrupp för asylsökande familjer.

Plats: 
Malmö