Stödpersoner sökes för att hitta på kul saker med syskonpar!

Organisation: 
  • Röda Korset, Malmökretsen
Plats: 
  • Skåne
  • Malmö
Ändamål: 
Barn och ungdom​
Ekonomisk/social utsatthet
Sport och hobby

Röda Korsets Behandlingscenter för krigsskadade och torterade driver stödverksamheter för barn som har föräldrar med migrationsrelaterad stress, alternativt diagnosen posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Vi söker nu stödpersoner som vill hitta på kul saker tillsammans med barn i 10-årsåldern för att bidra till en roligare fritid. Aktiviteterna bestäms i samråd med familjen och visst ekonomiskt bidrag finns att tillgå för att bekosta dem.

Som frivillig engagerar du dig ideellt.

När och var ska uppdraget genomföras: 
Malmö är utgångspunkt för träffarna. Ni kommer ses var 7-10 dag och varje aktivitet pågår under ungefär 2 timmar. Dag och tid för träffarna är flexibla och bestäms tillsammans med familjen. När projektet påbörjas bestäms tillsammans med samtliga medverkande.
Specifika önskemål eller information: 
Du ska ha fyllt 18 år och gärna ha tidigare erfarenhet av barn-/ungdomsverksamhet. Du behöver också kunna kommunicera med barnen på svenska.
Minimiåtagande: 
Då vi är måna om barnens bästa är kontinuitet ett krav och du förväntas medverka under minst en termin. Välkommen att höra av dig!
Adress: 
Malmö
Anmäl intresse
Här beskriver du för organisationen varför du söker uppdraget.
Berätta mer om dig själv för organisationen. Exempelvis tidigare erfarenhet, kunskap eller annat du tror kan vara viktigt för ditt ideella engagemang.
Övriga uppgifter

Uppgifterna är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.