Vill du stödja i anhöriggrupp?

Organisation: 
  • Röda Korset, Örebro
Plats: 
  • Örebro
  • Örebro
Ändamål: 
Ekonomisk/social utsatthet
Social gemenskap

Vi behöver cirkelledare till anhöriggrupper! Anhöriggrupperna ger stöd till personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller har en funktionsnedsättning. Gruppen träffas två timmar varannan vecka. Som ledare bör du komma en halvtimme i förväg för att förbereda med kaffe och göra det lite trivsamt. Du leder samtalet och ser till att alla som vill kommer till tals.

Som ledare för gruppen arbetar ni två och två för respektive grupp. Vi försöker se till att en van ledare leder gruppen tillsammans med en som är nyare i sitt ideella uppdrag. Det finns ett skrivet material att ha till hjälp.

När och var ska uppdraget genomföras: 
Uppdraget genomförs varannan vecka, 2-3 timmar/tillfälle.
Specifika önskemål eller information: 
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av att leda grupper då behovet av vana ledare är stort. Du ska även dela Röda korsets värderingar. Om du är intresserad så träffar vi från Röda Korset och en representant från Anhörigcentrum dig för att berätta mer om uppdraget. Välkommen att söka!
Minimiåtagande: 
Två-tre timmar varannan vecka.
Anmäl intresse
Övriga uppgifter

Uppgifterna är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.