Kris och beredskap - bli aktiv medmänniska i Skärholmen

Organisation: 
  • Röda Korset, Region Stockholm
Plats: 
  • Stockholm
  • Huddinge
Ändamål: 
Kris- och samhällsberedskap
Kvinnor
Män

Vi är världens främsta humanitära katastroforganisation och vi måste därför vara flexibla och beredda på att ställa om vår verksamhet utifrån vad som sker i omvärlden. Att skapa förmåga att snabbt agera på behov såväl i vardag som i kris. Bli en av våra aktiva medmänniska i Skärholmens kretsen lokala krisberedskapsgrupp som kan hjälpa till när samhällets resures inte räcker till. Krisberedskap är ingen verksamhet i sig, utan en ständigt pågående process av planering och förberedelser för att kunna hantera kriser och katastrofer. Vi måste därför ”bygga in” ett krisberedskapstänk i alla våra verksamheter och hos alla rödakorsare.

När och var ska uppdraget genomföras: 
Skärholmen
Specifika önskemål eller information: 
Är du bra på att nå fram till människor och är flexibel är det bra egenskap
Minimiåtagande: 
2-4 möten per år
Adress: 
Jägerhorns väg 8
14175 Kungens kurva
Anmäl intresse
Här beskriver du för organisationen varför du söker uppdraget.
Berätta mer om dig själv för organisationen. Exempelvis tidigare erfarenhet, kunskap eller annat du tror kan vara viktigt för ditt ideella engagemang.
Övriga uppgifter

Uppgifterna är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.