Hjälp individ och samhälle via språket

Organisation: 
  • Röda korset, Södertälje
Plats: 
  • Stockholm
  • Södertälje
Ändamål: 
Integration och asylsökande
Social gemenskap
Upplysning och folkbildning

Vi söker dig som vill bli frivillig samtalsledare i tränasvenskaverksamhet i Södertälje. Vi avser även starta en ny tränasvenskagrupp i Geneta för att fortsätta utöka vår närvaro runt om i Södertälje och bättre möta behoven.

Hjälp individ och samhälle genom att utnyttja dina kunskaper i det svenska språket! Bidra till att migranter snabbare lär sig svenska i Södertälje!

Formen för språkträningen i Geneta är fortfarande under konstruktion men kommer grunda sig i de behov som vi finner hos deltagarna, vi vill dock även föra en dialog med er frivilliga för att göra det så bra som möjligt även för er! I Södertäljes stadsbibliotek som vi sedan flera år har verksamhet, leder den frivillige en samtalsgrupp och bestämmer själv tema för kvällen.

Detta frivilliguppdrag är otroligt viktigt för både individ och samhälle då språket är nyckeln till många delar av ett värdigt liv.

När och var ska uppdraget genomföras: 
Just nu söker vi dig som kan delta regelbundet antingen: Tisdagar på Södertälje stadsbibliotek 17-18.45 Dagtid i Geneta (exakt tid och dag kommer diskuteras fram med de frivilliga) Verksamheten sker i Södertälje stadsbibliotek samt i Telge tillväxts egna lokaler. Vi söker också dig som vill hjälpa till som inhoppare (men med information i god tid förväg) måndagar 17-18.45, tisdagar 17-18.45 och/eller i Geneta.
Specifika önskemål eller information: 
En introduktion till uppdraget ges alltid och möjlighet till hjälp och idéer sker löpande genom kommunikation med frivilligledare, andra frivilliga samt vissa utbildningstillfällen och frivilligträffar. I övrigt krävs ingen specifik utbildning men goda kunskaper i svenska är nödvändigt och du delar Röda Korsets grundprinciper om bl.a. humanitet och neutralitet.
Minimiåtagande: 
Vi söker både ordinarie samt inhoppare. ( se tidigare beskrivning för detaljer)
Anmäl intresse
Övriga uppgifter

Uppgifterna är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.