628 volontäruppdrag

Volontärer till stödgrupp för barn sökes

Röda Korsets behandlingscenter, Skellefteå

Var?Skellefteå
När?Dag
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Barn och ungdom​, Hälsa
Vad?Stöd, hjälp och rådgivning

Röda Korsets Behandlingscenter för krigsskadade och torterade driver en stödverksamhet för barn till föräldrar som lider av migrationsrelaterad stress och PTSD (posttraumatiskt stressyndrom).

Vi söker två frivilliga ledare till barngruppen och en till föräldragruppen.

Barnen är 6-12 år och kommer att träffas vid tio tillfällen under vintern, en gång i veckan. Vi kommer att leka och lära känna varandra samt arbeta skapande kring fyra av våra grundkänslor. Vi vill erbjuda en trygg plats där barnen får träffa nya vänner, leka och skapa samt uttrycka sig med olika medel. Föräldrarna kommer att träffas parallellt med barngruppen i en föräldrastödsgrupp ledd av vår kurator.

Grupperna kommer att träffas på måndagar mellan kl 14-16 från och med 17 augusti 2020 till och med 26 oktober 2020 i Röda Korsets behandlingscenters lokaler på Stationsgatan 12.

Frivilligledare erbjuds ingen ersättning för uppdraget.

Intresseanmälan till: Jenny Ceder, verksamhetsutvecklare

Specifika önskemål eller information: 
Du bör tala svenska, vara över 18 år och ha ett stort engagemang för barn och unga samt ett fint bemötande mot nya människor. Du får två timmars grundutbildning inför uppdraget.
Minimiåtagande: 
1 timme intervju, 2 timmar grundutbildning, 10 tillfällen en gång i veckan med grupp á 2 timmar + 40 min reflektionstid efter pass, samt ett utvärderingsmöte på 2 timmar. Högst 35 timmar allt som allt.
När och var genomförs uppdraget: 
Grupperna kommer att träffas på måndagar mellan kl 14-16 från och med 17 augusti 2020 till och med 26 oktober 2020 i Röda Korsets behandlingscenters lokaler på Stationsgatan 12. Intervju och grundutbildning kan göras via nätet, även utvärdering.
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna om kön och ålder är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.