Ekonomisk revisor - Röda Korsets Ungdomsförbund i Göteborg

Organisation: 
  • Röda Korsets Ungdomsförbund, Göteborg

Din roll som ekonomisk revisor är att vara medlemmarnas ombud och granska att styrelsen hanterar föreningens ekonomi på ett riktigt sätt. Du ska fortlöpande kontrollera styrelsens ekonomiska rapporter, bokföring och verifikationer och hur dessa förhåller sig till budgeten. I ditt uppdrag ingår också att kontrollera styrelsens rutiner.

Röda Korset Ungdomsförbund är en rikstäckande organisation. Vi kämpar för ett samhälle som bygger på kärlek och respekt där alla barn och unga kan känna sig trygga och må bra. Tillsammans skapar vi trygga rum, förebygger fördomar och sprider medmänsklighet. Lokalföreningen i Göteborg har idag 12 verksamhetsområden som bland annat sysslar med att hjälpa till med läxor, stödja unga nyanlända, arrangera event och bedriva chattjour för ungdomar.

Hälsningar,
Valberedningen Göteborg

När och var ska uppdraget genomföras: 
Uppdraget utförs i Göteborg under verksamhetsåret 2018/2019.
Specifika önskemål eller information: 
Som ekonomisk revisor är du beredd att ägna tid och engagemang åt ditt uppdrag. Du älskar siffror! Du har lätt för att läsa in, förstå och skapa dig en överblick över föreningens verksamheter och processer. Som person är du noggrann, saklig och säkerställer alltid att informationen du hanterar är korrekt. En förutsättning för att lyckas i ditt uppdrag är att du har lätt för att knyta relationer och bra på att samarbeta.
Minimiåtagande: 
Uppdraget som ekonomisk revisor beräknas ta 1-2 timmar i veckan.
Anmäl intresse
Här beskriver du för organisationen varför du söker uppdraget.
Berätta mer om dig själv för organisationen. Exempelvis tidigare erfarenhet, kunskap eller annat du tror kan vara viktigt för ditt ideella engagemang.
Övriga uppgifter

Uppgifterna är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.