Ordförande sökes till Röda Korsets Ungdomsförbund Göteborg

Organisation: 
  • Röda Korsets Ungdomsförbund, Göteborg
Plats: 
  • Västra Götaland
  • Göteborg
Ändamål: 
Barn och ungdom​
Integration och asylsökande
Mänskliga rättigheter

Nu söker vi dig som vill vara med och skapa förändring som ordförande för vår lokalförening i Göteborg!

Röda Korset Ungdomsförbund är en rikstäckande organisation. Vi kämpar för ett samhälle som bygger på kärlek och respekt där alla barn och unga kan känna sig trygga och må bra. Tillsammans skapar vi trygga rum, förebygger fördomar och sprider medmänsklighet. Lokalföreningen i Göteborg har idag 12 verksamhetsområden som bland annat sysslar med att hjälpa till med läxor, stödja unga nyanlända, arrangera event och bedriva chattjour för ungdomar.

Ordföranden har huvudansvar för styrelsen som i sin tur har ansvar för organisationens verksamheter i och runt Göteborg. Ordföranden leder och sammankallar styrelsemöten. Styrelsen har själv möjlighet att definiera hur arbetet kommer läggas upp och fördela arbetet efter intresse och ambition. En vanlig uppgift för ordföranden är att vara ansvarig för är att representera föreningen t.ex. i media, i samband med arrangemang eller i ett samarbete med andra organisationer. Ordförande är ofta föreningens ansikte utåt.

Det går bra att kandidera till flera av de utlysta uppdragen i föreningen, men du kan bara bli vald till ett av dem. Vill du kandidera till fler så får du gärna ange vilket av uppdragen du är mest intresserad av.

Välkommen med din ansökan!

När och var ska uppdraget genomföras: 
Idag har styrelsen möte var 14:e dag i centrala Göteborg. Ordförandeposten väljs för två år.
Specifika önskemål eller information: 
Som ordförande för RKUF Göteborg är du beredd att ägna tid och engagemang åt att leda styrelsen och föreningens arbete. Du har god kunskap om hur en förening fungerar och det är en fördel om du sedan tidigare har varit engagerad i RKUF. Det är viktigt för dig att vara lyhörd och uppmärksam på alla i gruppen. Du har ett övergripande perspektiv och känner dig bekväm med att hålla på med många olika uppgifter samtidigt. Du är kreativ och kommer med nya idéer för att driva föreningen framåt.
Minimiåtagande: 
Ordförandeuppdraget beräknas ta mellan 5-8 timmar i veckan.
Anmäl intresse
Övriga uppgifter

Uppgifterna är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.