Vi söker nationell verksamhetsrevisor!

Organisation: 
  • Röda Korsets Ungdomsförbund, Riks
Plats: 
  • Stockholm
  • Stockholm
Ändamål: 
Barn och ungdom​

​Inför riksårsmötet 2018 söker vi en verksamhetsrevisor till vår nationella verksamhet. Värnar du om RKUFs framtid och tycker du att det är viktigt att organisationens arbete går rätt till? Är du dessutom bra på att hålla koll på regelverket? Då är den här posten verkligen något för dig!

Din roll som revisor är att vara medlemmarnas ombud och granska styrelsen arbete. Du ska läsa protokoll från styrelsemötena och granska de diskussioner som förts och de beslut som har fattats. Du ska också granska att styrelsen hanterar föreningens ekonomi på ett riktigt sätt. Du ska fortlöpande kontrollera styrelsens ekonomiska rapporter, bokföring och verifikationer och hur dessa förhåller sig till budgeten. De beslut som styrelsen har tagit får inte stå i strid mot föreningens stadgar och måste vara förenliga med föreningens ändamål.

En av dina främsta uppgifter är att se till att styrelsen genomför de beslut som medlemmarna har fattat på årsmötet. Du ska granska föreningens demokratiska processer och värna medlemmarnas intressen. Över året har du kontinuerlig kontakt med föreningens ledningsgrupper och nyckelpersoner. Innan varje riksårsmöte ska du tillsammans med dina kollegor lämna in en revisionsberättelse, ni bör också deltaga vid varje riksårsmöte.

Som verksamhetsrevisor är du medlemmarnas ögon och öron. Det betyder att en kan vända sig till dig om en har synpunkter om hur förbundet sköts. Som verksamhetsrevisor väljs du på två år, det första året samarbetar du med och får upplärning av den befintliga revisorn. Du får under detta året lära dig allt vad en verksamhetsrevisor skall kunna, och det andra året lär du upp nästa revisor.

När och var ska uppdraget genomföras: 
Uppdraget är nationellt och bygger på självständigt arbete. Vi ser det som en tillgång att ha nationell spridning bland våra förtroendeposter.
Specifika önskemål eller information: 
Senast den 1 mars vill vi ha din intresseanmälan. Nominera dig själv genom att skriva en intresseanmälan och motivera varför du passar för denna post. På riksårsmötet i Halmstad 8-10 juni, beslutar medlemmarna vem som väljs till uppdraget. Du som söker bör vara under 31 år samt medlem i Röda Korsets Ungdomsförbund (det är gratis).
Minimiåtagande: 
12 h/år samt delta på riksårsmötet.
Anmäl intresse
Här beskriver du för organisationen varför du söker uppdraget.
Berätta mer om dig själv för organisationen. Exempelvis tidigare erfarenhet, kunskap eller annat du tror kan vara viktigt för ditt ideella engagemang.
Övriga uppgifter

Uppgifterna är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.

Klicka för att se fler uppdrag per kategori: