Valberedning till RKUF Stockholm Nord

Organisation: 
  • Röda Korsets Ungdomsförbund, Stockholm Nord
Plats: 
  • Stockholm
  • Stockholm
Ändamål: 
Barn och ungdom​
Ekonomisk/social utsatthet
Integration och asylsökande

Valberedningens arbete är jätteviktigt ur ett föreningsdemokratiskt perspektiv och är medlemmarnas viktigaste instrument för att skapa och bibehålla en fungerande förening. Valberedningen har bland annat det stora ansvaret att se till att det finns förslag på personer som gör att föreningen får en styrelse som fungerar så bra som möjligt. Valberedningens uppgift är enligt stadgan att ta fram förslag på årsmötesordförande, ordförande, kassör, ledamöter i styrelsen, valberedning och revisorer. Valberedningen ska även ta fram förslag på ombud till riksårsmötet. Förslaget ska skickas ut med övriga handlingar till årsmötet.

Valberedningens arbete gör det möjligt för föreningens medlemmar att ta beslut om en styrelse som de vet har blivit tillfrågade i förväg och som har tid och kunskap för att genomföra sitt uppdrag. Och kandidaterna delar RKUF:s värderingar.

Valberedningen är årsmötets egna organ och alltså helt fristående från styrelsen. På sätt och vis så är valberedningen ovanför styrelsen i vår organisation. Valberedningen har det stora ansvaret för att föreningen får en styrelse som fungerar så bra som möjligt.

Är du intresserad av detta uppdrag så skicka gärna in en intresseanmälan!

När och var ska uppdraget genomföras: 
Arbetet innebär stor frihet och utförs rimligen i två steg: utlysning av platserna i styrelsen under höstterminen 2018 samt utvärdering av sökande kring årsskiftet, inför styrelsens årsstämma i februari 2019.
Specifika önskemål eller information: 
Vi välkomnar alla sökande mellan 18-31 år. Tidigare arbete eller utbildning inom HR, personalvetenskap, och liknande är meriterande.
Minimiåtagande: 
Två till fyra timmar i veckan enskilt arbete under perioden inför årsmötet.
Adress: 
Hornsgatan 54
11821 Stockholm
Anmäl intresse
Övriga uppgifter

Uppgifterna är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.