Volontär sökes till boende för kvinnor och barn

Organisation: 
  • Stadsmissionen, Linköping
Plats: 
  • Östergötland
  • Linköping
Ändamål: 
Barn och ungdom​
Kvinnor

Vi söker nu volontärer som kan genomföra meningsfulla aktiviteter med kvinnor och barn i olika konstellationer. Vi har ett tydligt barnperspektiv i verksamheten och uppdraget syftar främst till att ge barnen varierande innehåll i vardagen och upplevelser att minnas.

Verksamheten syftar till att stötta kvinnor och barn med erfarenheter av våld och få dem att finna en väg vidare, till ett självständigt liv fritt från våld. Vi erbjuder skydd, trygghet och stöd genom stödsamtal, psykoedukation samt praktiskt stöd med ansökningar, tidsbokningar, samhällsinformation, samverkansinsatser, osv. Varje insats är individanpassad och åldersadekvat. Vi strävar efter att erbjuda kvinnor och barn meningsfulla upplevelser och en innehållsrik vardag.

Uppdraget innebär att:

  • Ansvara för, leda och genomföra aktiviteten på egen hand utan närvaro av personal och möta upp klienterna på annan plats än den där verksamheten bedrivs.
  • Meddela personal i god tid om hjälp behövs inför aktivitet med bokning eller inköp av något.
  • Ha kontakt med personal gällande hur aktiviteten gick och om något särskilt framkom eller skedde.

Uppdraget kan innebära resor med egen bil och eventuellt privata ekonomiska utlägg – som givetvis kommer kompenseras.

Våra volontärer verkar sida vid sida med anställda, praktikanter, arbetstränande och andra volontärer. Våra volontärer är en viktig del i att stötta och stödja de människor vi möter i verksamheten. Som volontär på Linköpings Stadsmission är du med och bidrar till en hållbar samhällsutveckling – som gör skillnad för människor lokalt, här och nu.

Vi söker dig som:
• Är kvinna.
• Förstår värdet av relationer och har förmågan att skapa en allians med olika typer av människor i olika åldrar med olika bakgrund.
• Är intresserad av området våld i nära relationer.
• Är utbildad inom det sociala eller pedagogiska fältet. Har du en pågående utbildning får den gärna vara i slutskedet då vi tror att det underlättar vid utförandet av uppdraget.
• Är trygg i dig själv, kan bevara lugnet i olika tänkbara situationer och bekväm med att verka på egen hand.
• Har förmågan att inte starta processer hos de klienter du möter men samtidigt kunna ta emot och hantera eventuella berättelser, tankar och funderingar de kan tänkas anförtro dig med.
• Har körkort och tillgång till egen bil är en förutsättning för att uppdraget ska kunna utföras.
• Kan visa utdrag ur belastningsregistret.

När och var ska uppdraget genomföras: 
Uppdraget är förlagt dagtid varannan helg, ca 4 timmar per tillfälle. Variation mellan lördag och söndag kommer förekomma. Volontären ansvarar för kontakt med personal inför varje tillfälle för att bestämma och planera aktiviteten, där volontären förväntas bidra med förslag och lokalkännedom. Kontinuitet är viktigt i arbetet med målgruppen och vi ser därför att sökande har möjlighet att åta sig uppdraget under en längre tidsperiod. Uppdraget kan komma att pausas vissa helger om det inte finns ett behov hos klienterna. Uppdraget kommer utföras på varierande platser beroende på aktivitet med företrädelsevis i Linköpings kommun.
Specifika önskemål eller information: 
Verksamheten har ett tydligt barnperspektiv och likaså kommer samtliga aktiviteter behöva genomföras med barnets bästa och intresse i fokus. Utifrån det ser vi att du har erfarenhet av och kunskap om, kontakt med barn. Det är nödvändigt för att du ska kunna möta dessa barn med svåra upplevelser i bagaget på bästa sätt. Barn reagerar olika på utsatthet, trauman, kris och uppbrott, detta kan visa sig på olika sätt och det behöver du som volontär kunna bemöta. Linköpings Stadsmission arbetar ständigt på ett genusmedvetet och normkritiskt sätt. Det är därför viktigt att du är intresserad av genus- och mångfaldsfrågor.
Minimiåtagande: 
Minst varannan helg, 4h per tillfälle. Sökanden bör ha ett långsiktigt engagemang under minst en termin.
Anmäl intresse
Övriga uppgifter

Uppgifterna är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.

Klicka för att se fler uppdrag per kategori: