Karlstad - Vi söker hjältar i hela Sverige!

Organisation: 
  • Stiftelsen Trygga Barnen
Plats: 
  • Värmland
  • Karlstad
Ändamål: 
Barn och ungdom​
Ekonomisk/social utsatthet
Upplysning och folkbildning

Vill du vara med oss och skapa förändring för att du som vi tycker att alla barn har rätt till en Trygg uppväxt? Är du en person som vågar se, lyssna och stå kvar? Har du lätt att skapa nya kontakter? Kan du förmedla hopp till barn och unga i utsatta situationer? Har du kanske själv vuxit upp i en miljö med psykisk ohälsa och/eller missbruk/beroende problematik? Vill du tillhöra ett nätverk av eldsjälar som arbetar mot samma mål och är engagerade i samma frågor?

Vi söker dig som har ett stort hjärta, stort engagemang och som förstår innebörden av att vara anhörig till någon med psykisk ohälsa och/eller missbruks-beroende problematik. Du delar vår värdering om att alla barn kan utvecklas till välmående individer, oavsett uppväxtförhållanden med rätt stöd och hjälp. Du får gärna ha egen erfarenhet av att vara anhörig till någon med missbruksproblematik eller psykisk ohälsa men det är då viktigt att du har bearbetat och fått distans till dina upplevelser för att kunna vara en trygg vuxen och positiv förebild för barn och unga. Du får gärna vara en person som kommer i kontakt med barn och unga på ett naturligt sätt i din vardag.

Vad innebär uppdraget?

Din första uppgift kommer att vara att ta reda på vad det finns för stöd för barn och unga anhöriga i din kommun och därefter skapa ett nätverk med vår hjälp. Du kommer vara ett ansikte utåt för Trygga Barnen i din kommun och arbeta aktivt med att sprida information både fysiskt och genom sociala medier. Du får gärna vara intresserad av att föreläsa även om du inte gjort det tidigare.

Barn och unga ska enkelt kunna komma i kontakt med dig och du kommer möta dem både IRL, via chatt och mejl. Din uppgift blir att skapa trygghet och förmedla hopp till dem du möter samt informera om det stöd som finns i din kommun. Ibland kan det innebära att träffa/ha kontakt med ett barn/ungdom under en kortare tid för att bygga upp förtroende. Förhoppningsvis kommer du sedan kunna ta med personen till en stödverksamhet eller tex till socialkontoret. Din uppgift är alltså inte att skapa en långvarig relation med barnen, utan att göra det där första och ofta väldigt skrämmande steget mot att våga ta emot hjälp och/eller att hitta hjälp lättare. Du kommer att bli en förebild för många barn och unga.

Du förväntas lägga mellan 2–4 timmar i veckan på uppdraget och arbetet är ideellt.

I utbyte får du möjlighet att vara en del av ett rikstäckande nätverk där alla jobbar mot samma mål och visioner. Du kommer garanterat utvecklas, känna meningsfullhet och få inspiration. Framförallt kommer du göra skillnad och känna att du gör något viktigt! Du kommer självklart få utbildning och kontinuerlig handledning av Trygga Barnen. Det första utbildningstillfället kommer ske i Stockholm. Resekostnader, hotellövernattning och mat ingår.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet så tveka därför inte att söka detta uppdrag!

När och var ska uppdraget genomföras: 
Du kommer arbeta ca 2-4 timmar i veckan i din egen kommun.
Specifika önskemål eller information: 
Utbildningshelgen kommer att ske i Stockholm i augusti. Därefter kontinuerlig handledning.
Minimiåtagande: 
ca 2-4 timmar i veckan
Anmäl intresse
Övriga uppgifter

Uppgifterna är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.