Ideell medarbetare till ny mötesplats

Svenska Kyrkan, Högalids församling

Var?Stockholm
När?Dag
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Barn och ungdom​, Social gemenskap, Äldre
Vad?Praktiska uppgifter, Stöd, hjälp och rådgivning

Högalids församling söker ideella medarbetare till två mötesplatser, öppen för alla, på måndagar kommer det vara åldersintegrerat med föräldrar och barn från Öppna förskolan. Vi startar med Fredagsöppet den 18/1 och med Måndagsöppet den 28/1. Dessa mötesplatser har öppet mellan kl 9:30-15:30.

Du kommer att ingå i ett arbetslag med anställda och ideella inom församlingens diakoni. Du blir en viktig resurs för att vi tillsammans ska kunna göra mer för våra medmänniskor. Dina uppgifter är att se och möta våra besökare, utöver det kan uppgifterna bli koka kaffe, diska, vara kreativ vid skaparbordet, lösa korsord eller något annat som du vill bidra med. Vilka uppgifter du har kommer vi överens om, Du behöver inte vara troende men ska instämma i Svenska kyrkans värderingar.

Varmt välkommen, du behövs!

Specifika önskemål eller information: 
Vara intresserad av att möta medmänniskor där de är och kunna mötas där i samtal över en kopp kaffe, vid skaparbordet, lunchtallriken eller korsordet.
Minimiåtagande: 
Tillsammans gör vi en överenskommelse när och hur omfattande uppdraget blir
Adress: 
Högalids kyrkväg 11
11730 Stockholm
När och var genomförs uppdraget: 
På måndagar i Högalids församlingshem och på fredagar lokalerna under kyrkan. Högalidskyrkan ligger vid Hornstull.
Anmäl intresse

Anmäl intresse