755 volontäruppdrag

Fånga engemanget

En utbildning om att ta tillvara på det ideella engagemanget i föreningslivet.

Var?
Centralt, adress meddelas i bekräftelsen
Malmö
När?
22 november 2019
Kl. 9.00-16.00
För vem?
Ideella organisationer i Skåne, max tre personer per förening
Kostnad?
Kostnadsfri
Kontaktperson
Johan Dahlen Strömgren johan.dahlen@volontarbyran.org
Om utbildningen: 

Detta är utbildningen för dig som vill engagera fler människor, få en ökad förståelse för varför människor engagerar sig ideellt och matcha detta med din organisations syften och mål. En organisation som lyckas att matcha sin organisations behov med de frivilligas önskemål är redo att ta tillvara på engagemanget hos befintliga så väl som nya frivilliga. Vi tittar på hur engagemanget i Sverige ser ut idag och spanar in i framtiden för att se hur vi kan rusta oss för att fånga framtidens frivilliga. Med hjälp av praktiska verktyg och konkreta metoder ger vi dig möjlighet till reflektion och erfarenhetsutbyte.

Övrig information: 
Lunch och fika samt utbildningsmaterial ingår. Avanmälan efter 14 november faktureras med en avgift på 500 kr. Detta som ersättning för våra utlägg och förberedelsetid.
Tillgänglighet