Vi vågar söker föreläsare!

Organisation: 
  • Vi vågar!
Plats: 
  • Stockholm
  • Stockholm
Ändamål: 
Barn och ungdom​
Mänskliga rättigheter
Upplysning och folkbildning

Brinner du för att göra skillnad? Då har du kommit rätt! Organisationen Vi vågar! Söker just nu föreläsare i hela Sverige som kan vara med och kämpa för ett samhälle fritt från sexuellt våld. Du verkar utifrån rollen som volontär för organisationen och tillsammans med nuvarande föreläsare får du adekvata verktyg, kontakter och föreläsningsmaterial för att på bästa sätt kunna framföra utbildning och opinionsbildning i de frågor som organisationen driver. Vi önskar utöka våra föreläsare för att på ett mer rikstäckande sätt kunna förmedla kunskap om sexuella övergrepp till bland annat skolor och företag. De uppgifter som ingår är att utforma material i samverkan med organisationen samt att i skolor och på arbetsplatser belysa, utbilda och framföra information i frågan sexuella övergrepp. Som volontär och föreläsare för föreningen Vi vågar! bidrar du till ett samhälle fritt från sexuellt våld. De flesta föreläsningarna hålls för skolor.

Obligatorisk grundutbildning 8/9, Stockholm. Delta på plats eller via Skype.

När och var ska uppdraget genomföras: 
Kontinuerligt, nationellt. Där du befinner dig.
Specifika önskemål eller information: 
Du får all utbildning och material av föreningen. Vi önskar att du brinner för våra frågor och vill vara med och göra skillnad.
Minimiåtagande: 
Enligt överenskommelse.
Anmäl intresse
Övriga uppgifter

Uppgifterna är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.