VOOV Göteborg

När du blir jourhem till Voov Göteborg tar du under en begränsad tid emot ett djur i ditt hem som tillhör någon som försöker lämna en våldsam relation.

Organisation: 
VOOV Göteborg
Plats: 
Göteborg

Voov Göteborg söker aktiva ideella till placeringsverksamheten. Våld i nära relationer är ett omfattande problem med allvarliga konsekvenser för de som utsätts. När det finns djur i familjen blir det extra komplicerat.

Organisation: 
VOOV Göteborg
Plats: 
Göteborg