Var med och hjälp våldsutsatta att lämna en våldsam relation utan att behöva överge sin bästa vän

Organisation: 
  • VOOV Göteborg

Voov Göteborg söker aktiva ideella till placeringsverksamheten. Våld i nära relationer är ett omfattande problem med allvarliga konsekvenser för de som utsätts. När det finns djur i familjen blir det extra komplicerat. Djuret riskerar att utsättas för hot och våld som en led i våldsverkarens utövande av makt och kontroll. När våldsutsatta kvinnor med husdjur behöver ta sig till skyddat boende uppstår ett problem – de flesta kvinnojourer och andra skyddade boenden har djurförbud, generellt på grund av allergier. Det leder till att många våldsutsatta stannar kvar i relationer för att skydda djuren själva, trots hot och våld.

På grund av detta bildades VOOV – Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, en ideell förening som arbetar för att underlätta uppbrottet från våldsutövaren. Detta genom att erbjuda ett tillfälligt jourhem för den våldsutsattas husdjur under tiden som den våldsutsatta vistas på skyddat boende. VOOV finns på flera olika platser i landet och kommer nu att återuppta placeringsverksamheten i Göteborg. Arbetet görs i samarbete med socialtjänst, polis, länsstyrelse och kvinnojourer.

Det finns många olika uppgifter att arbeta med i VOOV Göteborg. Det kan handla om att vara aktiv i placeringsverksamheten, arbeta med information eller kampanjer, styrelsearbete eller annat administrativt arbete. Vi behöver personer med många olika typer av kompetens och vilja, både dig som är praktiskt lagd och dig som är mer teoretisk, du som vill jobba i grupp och du som helst sitter ensam vid din dator. Läs mer här

När och var ska uppdraget genomföras: 
Göteborg
Specifika önskemål eller information: 
Innan du kan bli aktiv medlem så kontrolleras du mot Länsstyrelsen. Du får inte ha djurförbud. Vi ser gärna att du deltar i en av VOOV anordnad studiecirkel för att få kunskap om våld mot människor och djur i nära relationer, föreningsteknik och praktiskt arbete i VOOV.
Minimiåtagande: 
2 h per månad
Anmäl intresse
Här beskriver du för organisationen varför du söker uppdraget.
Berätta mer om dig själv för organisationen. Exempelvis tidigare erfarenhet, kunskap eller annat du tror kan vara viktigt för ditt ideella engagemang.
Övriga uppgifter

Uppgifterna är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.